Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Biomasa

Anglie a Evropa přehodnocují investice do podpory biopaliv

Řepka olejná 1
Řepka olejná 1
Parlamentní výbor  Velké Británie (Anglie) dne 21.1.2007 vyzval anglickou vládu aby uvalila moratorium na využívání biopaliv v zemi. Důvodem pro tuto výzvu bylo zjištění že pohoné hmoty vyráběné ze zemědělských plodin škodí životnímu prostředí a zvyšují cenu potravin.

Předseda parlamentního výboru  Tim Yeo  vysvětlil, že  většina biopaliv má na životní prostředí záporný vliv a to i přes příspěvek v oblasti omezování emisí skleníkových plynů v dopravě. Ze zprávy výboru také vyplynulo, že rozsáhlý průmysl výroby biopaliv mohl vést k růstu cen potravin a mohl by tak ohrozit potravinovou bezpečnost v rozvojových zemí. 

Změnu k lepšímu ve výrobě biopaliv by mohly přinést nové technologie výroby byopaliv z odpadních produktů a nezemědělských plodin. Vývoj těchto technologií je však teprve v počátečních fázích výzkumů.  Anglie si stanovila cíl  nahradit do roku 2010  výrobu klasických pohonných hmot z 5% biopalivy. Cílem  EU je nahradit až 10% klasických pohoných hmot biopalivy  do roku 2020.

Nicméně počátkem roku 2008   také komise EU přehodnocuje plány na podporu biopaliv, neboť  se ukazuje,  že v oblastech snížení produkce skleníkových plynů, snížení závislosti na dodávkách ropy a vytváření nových pracovních pozic existují lepší řešení než přechod na biopaliva. Proto ze závěrů  průzkůmu komise vyplývá  ustanovení, že plánované investice do biopaliv ve výši kolem 50 miliard euro by se nevyplatily. 
Jedním z důvodů  pro zavedení biopaliv měla být podpora zemědělství. Ze studie EU však vyplynulo, že pro zajištění 10% produkce pohonných hmot biopalivy je nutné  využití rozsáhlých zemědělských  ploch i mimo Evropu.  Neprokázalo se, že by tento krok měl jakýkoli efekt na snížení emisí oxidu uhličitého (CO2). Studie poukazuje také na nutnost vykácet lesní porosty a přesunout výrobu potravin mimo území Evropy, kde se pro zemědělce stane výnosnější variantou pěstování energetických plodin.

Alarmující výsledky studie jsou tedy v přímém rozporu s vyjádřením komise z července 2007, kdy  výzkumníci  tvrdili, že k těmto účelům z větší části postačí zemědělská půda EU, která je  pro  budoucí zajištění  výroby biopaliv  nyní neobělávána.

Závěr evropské studie je  pro mnohé až  překvapivě jednoznačný: „Evropa  by měla přestat podporovat biopaliva a ušetřené prostředky využít na projekty, které problém globálního oteplování dokáží skutečně řešit." Je tvšak třeba dodat, že obsah studie ovšem nebyl oficiálně zveřejněn a mluvčí komise ujišťuje, že EU se i nadále bude snažit zajistit původní plány, kterým je snaha o nahrazení  10% klasických pohoných hmot  biopalivem.

Diskuze: Anglie a Evropa přehodnocují investice do podpory biopaliv
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 13.3.2008 08:15
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 24.1.2008