Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Regulace

Hospodárné regulace

 

Regulace IRC -ETATherm3
Regulace IRC -ETATherm3
Mezi provozně nejvýznamnějí  hospodárné regulace teploty ¨místností patří regulace typu Individual Room Control  dále IRC (volně přeloženo individuální pokojová kontrola (regulace)).

 

  Dnes již každý,  majitel, uživatel bytu nebo rodinného domu či prezident, předseda představenstva, ředitel firmy, ,  že pro dosažení úspor provozních nákladů a k jejich trvalému udržení je nutné: 

               a) Zajištění samočinné optimalizace spotřeby  energie při vytápění budov    

               b) řízení  optimální tepelné pohody v místnostech.

Již dávno minuly doby, kdy se bylo možné 100% spolehnout na  kvalifikovaného topiče, či správce budovy,  který s periodickou každodenní péčí  v topném (zimním období pravidelně obcházel místnosti  a omezoval, či zastavolal podle okamžité potřeby  přívod tepla do  radiátorů či vypínal elektrická kamna a tak reguloval nakoupené množství paliva či energie.  A ruku na srdce: "Kolik majitelů rodiných domů činí totéž" ? Pro zajištění spolehlivosti a úsporu času ve veřejných budovách i peněz za práci byly zkostruovány první termostaty, které například u soustav ústředního topení nahradily spolehlivě ruční práci.

Koncem minulého 20. století   byly  na  českém trhu k dispozici převážně analogové pokojové  regulátory.  Jednalo se nejčastěji o typy REGO, ve kterých regulaci zabezpečoval hlavní regulační člen, obdobně jako například v žehličkách,  bimetalový termostat.

Analogový termostat měl  některé  praktické výhody o proti  přesnějším více funkčním regulátorům teploty. K jeho hlavním výhodám  patřilo zejména:

  1) jednoduché ovládání regulačním kolečkem,

  2) signalizace funkce provozu doutnavkou, která byla  dobře viditelná i z větší vzdálenosti

  3) ke své činnosti nepotřeboval  drahé baterie,

  4) obsahoval hlavní vypínač, kterým  bylo možné celý systém vytápění bezpečně vypnout.

 

K jeho nevýhodám patří zejména:

 1) Umožňoval regulovat teplotu pouze v jedné místnosti a v ostatních místnostech bylo
      buď přetopeno nebo chladno,

 2) měl nižší přesnost,

 3) neumožňoval řídit teplotu vody v radiátorech(otopných tělesech) v místnostech podle

     venkovní teploty,

 4) neumožňoval nastavit časová pásma (teplotní útlum) během dne například při 
     odchodu  osob mimo byt, rodinný dům.

 

Tyto negativa plně odstraňuje řídící digitální regulační systém  IRC vytápění. Jedná se o inteligentní  řízení teploty v jednotlivých místnostech všude tam, kde je možné také instalovat mechanické termohlavice. 

IRC systém není vhodný  například k regulaci teploty v rodinných domech, kde je: 

a) instalovám tzv. samotížný systém - pro oběh teplé vody v ústřednínm vytápění  není
     použité elektrické čerpadlo.

b) instalovaný kotel na tuhá paliva.

 

Princip tohoto typu regulace vychází z  snah o dosažení maximálních úspor energie při dodržení požadovaného tepelného komfortu.   Aby bylo možné  regulovat teplotu v každé místnosti samostatně je třeba řídit  teplotu  otopného  tělesa v místnosti.   Otopných těles dnes známe mnohu drůhů a dělí se jednak podle  paliva či energie a jednak podle typu otopné soustavy například:

Pevná (tuhá) paliva  -  lokální kamna  na pevná  (tuhá) paliva, krby a pod.

Plyn     -     lokální kamna na zemní plyn, propanbutan, svítiplyn, infrazářiče tmavé a světlé 
                   a pod.

Na tyto druhy otopných těles se  regulace IRC neinstaluje

 

 

Elektřina - elektrická  přímotopná, akumulační a hybridní kamna, elektrické podlahové a
                    stěnové systémy, infrazářiče a pod.

Teplo  -      různé typy radiátorů (otopných těles), podlahové teplovodní vytápění a pod. 

 
 
Regulace IRC-ETA-Therm2
Regulace IRC-ETA-Therm2
 Obr.1  Dvě různá provedení ventitů pro regulaci IRC

Uvedené příklady tepelných spotřebičů, v odstavích elektřina a teplo,  umožňují využití  dobrých regulačních vlastností,  parametrů  a regulačních funkcí  regulace IRC. Pro svojí činnost v systémech s ústředním vytápěním  vyžaduje  tento typ regulace instalaci  speciálních hlavic s elektropohonem na radiátorové ventily viz obr. 1.  

  

 Všechna otopná tělesa jsou s řídící jednotkou viz obr.2 propojena dvoužilovým nebo trojžilovým kabelem.

 Použití je vhodné všude tam, kde je rozdílné užívání jednotlivých místností.  Například  pokoje, kuchyně, sociální zařízení, chodby, šatny, speciální místnosti např. učebny, kanceláře, zasedací a konferenční místnosti.

 
IRC-regulace ETA THERM
IRC-regulace ETA THERM

 Obr.2 Propojení regulačních radiátorových ventilů

 s řídící jednotkou

Praxí je prokázáno, že regulace IRC  i přes vyšší pořizovací náklady cca   3 000 Kč/otopné těleso  se  vyplatí  instalovat nejen do rodiných např. nízkoenergetických domů, ale také do ostatních typů budov v průmyslové i terciální sféře  např.   administrativní budovy, nemocnice, úřady, školy, a pod. neboť dosahuje při správném nastavení a provozu podstatě vyšších úspor než například regulace s klasickými regulačními ventily neboť neunožňuje zásah neoprávněné osoby do přednastavení (otevření či u zavření ventilu)  tak jako je tomu u klasických termoregulačních venitů, kdy zejména ve veřejných  budovách může s klasickými uzavíracími  kohouty či termostatickými  ventily manipulovat každá osoba.

Na základě realizace systémového, dlouhodobého  energetického managementu(energetické řízení) spotřeby energie v budovách    Informačním systémem energetického hospodářsví budov   PREMMI   je prokázáno, že  regulace IRC instalovaná ve školních budovách ušetří  v průměru 15 i více procent energie.    

 

 

   

Diskuze: Hospodárné regulace
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 4.7.2007 12:36
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 18.5.2007