Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Legislativa

Revize spotřebičů bez revizního technika = vysoká finační sankce

Lednička
Lednička
V současné době se na redakci infoenergie.cz stále častěji obracejí právnické i fyzické osoby s dotazem, kdo může provádět revize elektrických předmětů zejména elektrického ručního nářadí, elektrických spotřebičů, prodlužovacích šňůr a nářadí.

Podle stávajících elektrotechnických předpisů (r. 2007) v podnicích, firmách, školách, hotelích a pod. elektrické přenosné spotřebiče a nářadí kontrolovali:

a) Elektroúdržbáři nebo revizní technici, kteří byli v pracovním poměru,

b) elektrotechnici, externí,

c) revizní technici elektro.

Novela norem řady 33 1600 a 33 1610 nahrazuje pojem KONTROLA pojmem REVIZE.

Revize podle zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce mohou provádět pouze oprávněné osoby, které jsou pro elektrozařízení a elektrické předměty Revizní technici elektrických zařízení, kteří jsou k tomu oprávnění mají-li platné osvědčení (revizní technici musí být pravidelně přezkoušeni v 5-letých intervalech a je mu vydáno osvědčení).

V případě, že i nadáde provádí revize v organizaci právnické osoby elektrotechnici nebo elektrotechničtí údržbáři vystavuje se organizace riziku udělení vysokého finančního postihu státním orgánem, který je v tomto případě inspekce ( dříve inspektorát) bezpečnosti práce.

Jednoznačnou odpověď na otázku, kdy se dopustí organizace správního deliktu na úseku vyhrazených technických zařízení a jaké jí za to hrozí finanční postihy dává jednoznačnou odpověď § 33 zákona č. 251/2005 Sb.

 

 

 

Správní delikty právnických osob na úseku vyhrazených technických zařízení

 

a) § 33

 

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku vyhrazených technických zařízení tím, že
.
a) v rozsahu oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru 64) na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek při provozování vyhrazených technických zařízení 65) nezajistí provedení prohlídek, revizí nebo zkoušek ve stanoveném rozsahu,

b) bez oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru 64) na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek při provozování vyhrazených technických zařízení 65) provádí ve stanovených případech prohlídky, revize nebo zkoušky,

c) nedodrží určenou lhůtu pro odstranění závad zjištěných při kontrole.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1

a) písm. c) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč,

b) písm. b) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč,

c) písm. a) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč, jakož i zákaz činnosti a odnětí oprávnění vydaného organizací státního odborného dozoru.

 

 

Obdobné ustanovení se týká také fyzických osob (například OSVČ osob samostně výdělečně činných), které je uvedeno v § 20 zákona č.251/2001 Sb.

.

 

b) § 20

Přestupky na úseku vyhrazených technických zařízení

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti vyhrazených technických zařízení tím, že

a) v rozsahu oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru 64) na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek při provozování vyhrazených technických zařízení 65) nezajistí provedení prohlídek, revizí nebo zkoušek ve stanoveném rozsahu,

b) bez oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru 64) na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek při provozování vyhrazených technických zařízení 65) provádí ve stanovených případech prohlídky, revize nebo zkoušky,

c) nedodrží určenou lhůtu pro odstranění závad zjištěných při kontrole.

(2) Za přestupek podle odstavce 1

a) písm. c) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč,

b) písm. b) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč,

c) písm. a) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč, jakož i zákaz činnosti a odnětí oprávnění vydaného organizací státního odborného dozoru.

 

Jak vyplývá z výše uvedeného ustanovení zákona výše uvedné skutečnosti se nevztahují pouze na elektrotechniku, ale na všechna vyhrazená technická zařízení tedy i např.

na:

plynová zařízení,

tlaková zařízení

výtahy

čerpací stanice pohoných hmot

 

 

Diskuze: Revize spotřebičů bez revizního technika = vysoká finační sankce
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 5.10.2007 11:54
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 24.7.2007