Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
OBCHOD ENERGIÍVODA

Překoná cena vody v Čechách hranici 100Kč za kubík?

Vodovodní baterie
Vodovodní baterie
Ekonomovové v posledních dnech 1. čtvrtletí roku 2007 varují a jistě nejen pro to, že od konce zimy přibližně  2 měsíce  důkladně nepršelo; náklady vynakládané občany i firmami  na vodné a stočné  poroste. 

Předpokládá se že růst bude rychlejší než je inflační vývoj.

       Pro rok 2007 prognózovalo  Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK) zdražení studené vody  kolem šesti procent a v uplynulých 4 měsících roku  ji  vodárenské společnosti začaly realizovat.

   Například v jižních Čechách a na Vysočině voda i na jiných místech ČR zdražila  v průměru o  6 až 7,5 procenta čímž se roční náklady rodin na nákup nebalené vody zvýšily asi o čtyři sta korun českých. 

   

Za tisíc litrů vody by se tedy na konci roku mělo platit vodné a stočné ve výši 50 až 51 korun.  V některýchm žejména krajských městech se ceny již 50 -ti korunové hranici přiblížili a to např. v městě Brně kde kubík vody stál před plánovaným zdražením  49,98 Kč/m3.  Zatímco například  voda v lokalitě Plzeň - město  stála 40,99 Kč/m3

 

Důvody zdražení jsou obecně známé.

1) Úspora vody.

Náklady vodárenských společností rostou tak jak například zdražují vstupy energií, pohonných hmot a  ostatní režijní výdaje zatím co spotřeba vody trvale klesá a tím pokud by nebylo realizované zdražení by nestačili získané peníze z prodeje vody pokrýt nárůst nákladů  ve vodárenských společnostech. Například   na počátku   90- let minulého století cena  studené vody skokově narostla a  proto s ní lidé začali hospodařit, a tak podražila znovu.  Proto v současné době  patří občané Čech k velmi spořivým národům  neboť v roce 2006 každý člověk odebral v průměru z vodárenské soustavy   99  l  vody za den,  zatímco před  15 lety  to bylo o  plných 72 litů více.  Pro srovnání uveďmě, že   například v NSR  se průměrně spotřebuje 112 litrů vody na osobu a den.

 

2) Zráta vody v potrubí

Dalším důvodem vysokých cen vody  jsou ztráty vody v potrubí během transportu od zdroje ke spotřebiteli, které bylo především před rokem 1989 velmi zanedbávané.  Za posledních 10 let sice ztráty klesly ze 30 procent na 21, stalo se tak ale díky opravám, tedy nákladům, které se musí vodárenským společnostem zaplatit.

 

   Celá vodovodní a kanalizační síť by podle odhadů SOVAK potřebovala finanční dotaci ve výši 80 až 100 miliard korun.

Podle odborníků se nevyplatí potrubí, kterým protékají stovky kubíků vody  opravovat, pokud úniky vody  nepřekračují  18%   hranici při  dostatečné vydatnosti  zdroje vody. 

 

Kromě oprav vodovodů je třeba na základě požadavků EU   investovat  miliardové částky také do kanalizace a čističek odpadních vod, případně kanalizačních sběračů při oddělování splaškových a dešťových vod. 

Podle odborníků si to vyžádá v nejbližších letech stovky miliard korun, a i když se na tyto investice využijí evropské fondy, budou hlouběji do kapes muset sáhnout také odběratelé vody.

 

Velmi razatně se k problémům v oblasti výstavby čistíren odpadních vod postavila  Severočeská vodárenská společnost (SVS), která plánuje  zdražit vodu do roku 2010 až k hranici 100 korun za 1 kubík (m3), s tím, že zdražení bude nižší, pokud SVS na investice získá nějaké dotace.  

      Česká stokoruna (3,5 eura) hodnotou odpovídá průměrné západoevropské ceně 1 kubíku vody. A podle SOVAK se této částce budou blížit ceny u nás tak jako tak, tempem asi o 3 procenta vyšším, než bude růst inflace.    Prý proto, že asi 80 procent nákladů mají české vodárenské firmy ve stejné výši jako ty zahraniční.

 

Protože  však  platy většiny českých občanů  jsou poměrně nižší než  platy zemí, kde  se platí za vodu  3,5 EUR,  zvýšené ceny by  mohly brzy atakovat hranici tzv. sociální únosnosti, podle které by výdaje za vodu neměly dělat víc než 2 %  příjmu domácnosti.  

 

 

Diskuze: Překoná cena vody v Čechách hranici 100Kč za kubík?
2008-05-09 23:25 Jana Tymlová Voda

  Poslední aktualizace: 4.7.2007 11:13
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 2.5.2007