Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
OBCHOD ENERGIÍ

Integrace spotových trhů s elektřinou v ČR a zavedení euro pro účely vyhodnocení a vypořádání spotového denního trhu Operátora trhu s elektřinou.

O
perátor Trhu s Elektřinou (OTE) jako tradiční organizátor spotového denního trhu
na území ČR chystá ve spolupráci s dalšími institucemi pro příští rok 2009 několik změn v oblasti krátkodobých trhů, zejména pak ve spotovém denním trhu s elektrickou energií. 

Tento spotový denní trh OTE je již od svého vzniku v roce 2002 koncipován jako aukce na základě obdržených nabídek a poptávek elektřiny na 24 obchodních hodin následujícího dne. Obchodní pokyny - nabídky i poptávky elektrické energie - je možné zadávat prostřednictvím obchodního systému přístupného přes internet nejpozději do 11,30 dne předcházejícího dni dodávky a to každý i nepracovní den (provoz trhu je v režimu 7 dní v týdnu, 365 dnů v roce).

OTE pak stanovuje (do 11:45 hodin) z obdržených nabídek a poptávek nabídkovou
a poptávkovou křivku a bod jejich průniku pro každou obchodní hodinu následujícího obchodního dne. Cílem tohoto procesu je vyhodnocení přijatých nabídek a poptávek             a stanovení hodinové ceny a množství elektřiny akceptované pro jednotlivé nabídky              a poptávky. Každý účastník obchodování je tak informován o množství elektřiny, které koupil, nebo prodal a zároveň o částce, kterou má zaplatit, nebo kterou obdrží. Spotový denní trh OTE je obchodní příležitostí pro všechny účastníky, kterým umožní jednoduše, anonymně    a zajištěně obchodovat s elektřinou a zajistit tak podporu jejich záměrů, ať již se jedná             o maximalizaci prodeje či nákupu, nebo naopak minimalizaci odchylek.

V roce 2008 spustila Energetická burza Praha (PXE), jejíž doménou je obchodování s futures kontrakty elektřiny s fyzickým dodáním, druhý spotový trh na území ČR. Tento spotový trh je organizován v euro, na rozdíl od současného korunového trhu OTE a koná se pouze v pracovních dnech. Jeho největší význam spočívá v možnosti ocenění futures kontraktů pro jejich vypořádání (produkty s finančním vypořádáním).

V návaznosti na požadavky trhu a neustálý rozvoj v oblasti obchodování se OTE        a PXE dohodly na tom, že v průběhu ledna 2009 dojde k integraci těchto dvou dosud nezávislých trhů na bázi denního trhu OTE ( pro členy PXE bude zajištěn přístup na tento trh i prostřednictvím terminálu PXE). 

Výsledkem bude jediné tržní místo pro ČR (což by mělo mít kladný vliv na likviditu tohoto trhu) navíc s nepřetržitým provozem a sesouhlasením a vypořádáním v euro. Právě posledně jmenovaná skutečnost, tj. zavedení obchodování v euro místo korun, umožní reagovat na přání trhu a zároveň umožní a podpoří integraci tržišť OTE a PXE.

Nabídky a poptávky tak budou podávány na tento trh v euro a v této měně proběhne také sesouhlasení. Pro účastníky trhu s eurovými účty u banky operátora trhu proběhne  vypořádání v této měně. Pro ostatní účastníky trhu chce OTE zachovat možnost vypořádání také v Kč. Začátek obchodování v této podobě je plánován na 1. února 2009.

 

Autor: Ing. Pavel Maxa, Operátor trhu s elektřinou, a.s.

Diskuze: Integrace spotových trhů s elektřinou v ČR a zavedení euro pro účely vyhodnocení a vypořádání spotového denního trhu Operátora trhu s elektřinou.
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 25.5.2010 09:22
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 12.12.2008