Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
OBCHOD ENERGIÍ

První privátní dodavatel elektřiny je bez proudu

Jistič
Jistič
Občané ČR slýchávali  téměř denně slyšet v rozhlase reklamu  firmy Morávia Energo nabízející prodej elektřiny. Mezi  zákazníky této firmy, z cca   tisíce  energeticky významých odběratelů, patří například ostravské hutě či stadion pražského fotbalového klubu Slávia. V současné době (únor 2009) se firma díky rozdílu mezi vysokou nákupní cenou elektřiny na burze v loňském  roce a nynější nižšší prodejní  cenou konečným zákazníkům dostává do platební nechopnosti a nesplácí  ČEZU  nakoupenou elektřinu.

Poprvé se energetická firma dostala do platební nechopnosti v prosinci roku 2008, kdy tento problém ve výši několika miliard korun  řešilo MPO-ČR a výsledkem jednání bylo, že firmě pomohll ČEZ a.s., který burzovní kontrakty firmy Morávia Energo, za poplatek a s bankovní garancí převzal.

Avšak pomyslné nůžky  mezi loňskou  vysokou nákupní cenou  a nynější klesající cenou elektřiny se stále rozevírají a tak  firma není zřejmě schopna dostát ani svým  závazkům vůči ČEZU. Pokud by se cena elektřiny začala na burze zvedat v dohledné době, nemusí být tímto problémem, kdy firmě hrozí přerušení dodávek elektřiny od ČEZU, ohroženi koncoví zákaznící firmy. 

Nebývalý pokles cen elektřiny na burze  může obdobným způsobem ohrozit dodávky elektřiny i u ostatních negigantických  dodavatelů elektřiny koncovým zákazníkům.

Někteří dodavatelé elektřiny (např. pražská energetika, E.ON a.s.) nabízejí  v současné době koncovým zákazníkům fixování ceny elektřiny na příští rok s  garancí  nižších cen  o proti cenám volným (proměnným podle pohybu ceny na burze). Nicméně,  pokud tato cena nebude uměle nastavena, lze se, díky stávajícím burzovním cenám elektrické energie  a dlouhodobějšímu  výhledu  klesacícího trendu , domnívat že   fixace ceny elektřiny nemusí být  výhodnější než cena "volná". Tento názor je podpořen skutečností, že k polovině února 2009 pravděpodobně jen velmi malé procento zákazníků velkých energetických společností uzavřelo  letos smlouvu na nákup elektřiny na rok 2010  s  fixovanou (pevnou) cenou. tento fakt může být ovlivněn také typem sjednávaných smluv, které jsou po dobu svého trvání nevypověditelné a proto zákazníci nemají možnost nakoupit elektřinu za  jinou cenu než si smlouvou sjednali a fixovali.  

 

Zdroj: soubor  informací veřejných sdělovaích prostředků a médiií 

Diskuze: První privátní dodavatel elektřiny je bez proudu
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 20.2.2009 08:48
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 20.2.2009