Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
OBCHOD ENERGIÍ

Zdraží povinost zřízení věcných břemen energetických sítí ceny paliv a energie

Stožár vvn přes silnici  orkán Emma
Stožár vvn přes silnici orkán Emma
Povinnost zapsat distribuční sítě do katastru se do novely energetického zákona dostala na základě pozměňovacího návrhu jednoho z poslanců, který při  při projednávání energetického zákona  v Poslanecké sněmovně řekl, že se jedná se o zcela logickou změnu, která nepřináší žádné nároky na náklady správců a provozovatelů energetických sítí, dokonce ani vlastníků nemovitostí, protože  správci energetických sítí jsou povinni, podle stavebního zákona, do konce roku 2012 zdokumentovat své sítě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické katastrální sítě. Souběžně s těmito pracemi probíhá digitalizace katastru nemovitostí, která má být ukončena do konce roku 2015. Zanesení informace o existujících věcných břemenech do katastru nemovitostí do konce roku 2017 tedy nebude vyžadovat žádné zbytečné či duplicitní náklady," řekl Šidlo ve sněmovně.  

 

Energetické firmy mají mít  podle tohoto návrhu ze zákona  povinnost zajistit zapsání rozvodů  paliv a energie do katastru do konce roku 2017, což by například podle zástupců plynárenského průmyslu mohlo stát až miliardy korun.

 

Podle  jednatele distribučních společností skupiny RWE by tyto náklady plynaři pak uplatnili u Energetického regulačního úřadu a to jejich  vložením do ceny distribuce,"

 

Předseda představenstva E.ON Distribuce odhadl  tyto náklady  na stovky milionů korun.

Cena za distribuci je součástí celkové ceny plynu nebo elektřiny pro konečné spotřebitele. Proto by se tyto náklady projevily i u konečných spotřebitelů paliv a energie.

 

Novela energetického zákona, čekající na projednání v Senátu,  počítá s povinností zavést věcná břemena zpětně od roku 1950. Týkalo by se to například vedení elektřiny nebo plynu. Cílem této povinnosti je dosáhnout větší informovanosti o tom, kde jaké sítě vedou. tomuto mázoru  ale oponují zástupci plynárenských firem, kteří tvrdí, že  dnes již jsou veškeré informace o energetických sítích sítích dostupné a společnosti je poskytují zdarma. Většina plynárenských společností již věnovala nemalé finanční prostředky

do digitalizace plynových potrubních rozvodů a z digitální mapy  je možné  zjistit, kde se plynovodní potrubí nacházejí.

 

Zřízení večného břeme zatíží zejména všechny majitele pozemků, přes které produktovody a elektrická vedení procházejí neboť  věcná břemena jsou zřizována na majitele pozemků a nikoliv na distribuční energetické společnosti. Zatím není stanovena finanční částka, kterou by majitelům pozemků přes která  energetické sítě vedou.

    

 

 

 

 

 

 

 

Diskuze: Zdraží povinost zřízení věcných břemen energetických sítí ceny paliv a energie
2014-12-28 14:34 Josef Trafostanice

  Poslední aktualizace: 3.2.2010 13:45
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 6.5.2009