Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
OBCHOD ENERGIÍ

Jak nejrychleji a s nejvyšším ziskem vybrat nového dodavatele elektřiny?

Nejefektivnějším způsobem jak  dosáhnout nejlepší cenové nabídky od dodavatele silové elektřiny ( jedná se přibližně o  40 až 50% z celkové nákupní ceny za odebranou elektřinu) je realizace elektronické aukce. 

K jejím přednostem patří:

  1. rychlost průběhu obchodu (cca 30 - 90 minut)

  2. účast až 15 obchodníků s elektřinou registrovaných k
       06_2009 u Energetického regulačního úřadu (ERU)

  3. osobní neovlivnitelnost výsledků

  4. dosažení  minimálních cenových hladin  při zájmu  co
       největšího počtu dodavatelů  elektřiny o získání   
       kontraktu  v aukci

 

 

Jako příklad lze například uvést   snížení nákupních cen silové elektřiny   pro budovy kraje Vysočina  na rok 2010 o 29,6 % o proti firmě E.ON. a.s. - burzu realizovala  ostravská aukční firma.  

Město Přerov ušetří  v roce 2010 při nákupu elektřiny pro své budovy 18,5%  finančních prostředků. Aukci realizovala ostravská aukční firma.

Ministersvo kultury ČR předpokládá  úsporu finančních prostředků na nákup silové elektřiny po realizaci burzy ve výši cca 27% o proti stávajícímu dodavateli.

 

Všeobecně platí, že čím větší odebrané množsví elektřiny tím může být cena výhodnější a proto je výhodné  odběrná místa pro aukci sjednotit.

 

Nevýhody:  Nutnost zpracování externího auditu (realizátorem aukce) spotřeby a nákladů na její nákup  a specifikace cenových tarifů (sazeb)  před realizací aukce.      

Jako problematické se také jeví získání maximálního počtu účastníků aukce protože dodavatelé elektřiny nemají tuto povinnost ze zákona a tak se může stát, že  klíčoví dodavatelé na českém trhu  mající příznivé ceny se aukce nemusí vůbec zúčastnit a tak se nevybírá například z 15 možných odavatelů ale například pouze z  3 dodavatelů. V tomto případě záleží na šikovnosti realizátora aukce, kolik energetických "hráčů" se mu podaří do aukce zajistit.

Podle informací některých  firmem, které si již aucí prošli je také možnost tlaku dodavatele po vyhrané aukci na  odběratele silové elektřiny o uzavření smluv na vyšší cenové hladiny než byla cena   vysoutěžená.  V tomto případě může být  řešením celou soutěž zrušit a  zůstat u stávajícího dodavele. 

   

Infoenergie.cz doporučuje všem zájemcům o změnu dodavatele elektřiny se vždy dobře informovat  o  novém vítězném dodavateli, a učinit dobrá smluvní rozhodnutí,  neboť se může stát, že vybraný dodavatel  zkrachuje. Není se třeba bát, že by odběratel zůstal bez elektřiny, neboť v takovém případě dodávku elektřiny  automaticky, podle zákona, přebírá dodavatel tzv.  poslední instance, kterým je místně příslušní distributor elektřiny. Avšak cena takto dodané elektřiny může být až o 30% vyšší.

 

Při uzavírání smlouvy by každý odběratel měl mít k dispozici nejméně 3 dokumenty.

1. návrh smlouvy

2. cenové ujednání, ceník

3. dodací (obchodní) podmínky

 

poznámka: seznam licencovaných obchodníků s elektrickou energií naleznete na stránkách energetického regulačního úřadu www.eru.cz

Diskuze: Jak nejrychleji a s nejvyšším ziskem vybrat nového dodavatele elektřiny?
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 6.10.2010 14:14
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 23.6.2009