Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Pevná paliva

Reportáž - severský uhelný důl

V ČR se na počátku 21. století velmi rychle tenčí zásoby uhlí. Odborná vládní komise ve svých závěrech z r. 2008 uvádí,  že zásoby uhlí při současné extenzivní těžbě má ČR ještě přibližně na 30 let. Článek uvádí jednu z možných lokalit dovozu uhlí do ČR. je zřejmé že s tenčícími se zásobami budou přednost v odběrech uhlí dostávat teplárny zásobující teplem výrobní podniky a byty občanů ČR. Tenčící se zásoby uhlí budou zmanenat přestavbu stávajících hnědouhelných tepláren na teplárny spalující zemní plyn, či biomasu.

Nemusí tomu však tak být ve skutečnosti neboť v zahraničí jsou k dispozici stále velká a bohatá naleziště černého i hnědého uhlí. Velmi často se mluví o uhlím australském, ale do ČR je možné dovážet uhlí i z lokalit mnohem bližších. Jednou z exportních zemí kvalitního černého uhlí je například Kanada. Redaktor portálu infoenergie navštívil jeden z kanadských dolů a čtenářům portálu infoenergie přináší následující reportáž.

Povrchový černouhelný lom  se  nachází  v oblasti Skalistých hor . Jedná se o těžební oblast rozkládající se  ve výšce cca 1900 m.nm, kterou ohraničují  vrcholky  skal.

Uhlí se zde těží  povrchovým způsobem, v nepřetržitém provozu, těží přibližně 700 zaměstnaců .

Technologie těžby a zpracování začíná odkrytím zeminy nad uhelným ložiskem ( tzv. skrývka) Potom se již do vrstvy uhlí "zakousnou" lžíce bagrů. Vytěžené uhlí se nakládá na speciální transportní automobily, které uhlí vozí k násypce. Z místa násypky protíná  horu v okolí
lomu pásový dopravník v délce  3 500 m. Tento pásový dopravník je poháněn na pricipu samotížného systému a  tak elektrické motory jsou určeny k jeho brždění. Energie získaná bržděním je přeměňována na užitečnou  elektřinu. Pásový dopravník je ukončen v čistím  a třídícím centru. Pro čištění uhlí od zbytků hlušiny se využívá voda z nedaleké řeky. Voda současně uhlí omývá a tím získá svojí typickou čenou barvu.  Po promytí se uhlí suší aby  při teplotách pod bodem mrazu  nezamrzlo na transportních zařízeních. Pro dálkový transport vytěženého uhlí se využívá železniční dopravy. K zamezení prašnosti a vniknutí dešťové vody do uhlí během transportu  je povrch naloženého uhlí na vagónech stříkán speciální  hmotou. Tato hmota je  při dlouhé cestě cestě do přístavu na mořském pobřeží  v polovině cesty obnovována. Z přístavu uhlí transportují velké zámořské lodě  do celého světa. Největším odběratelem  uhlí z tohoto lomu jsou japonské koksárenské  a  ocelářské firmy.

Denní těžba se pohybuje okolo 30 000 t, kvalitního koksárenského uhlí.

 

 

Autor fotografií Ing. Jiří Šesták

Pro zájemce je prodejní cena kanadského uhlí na jednu tunu  v roce 2008  k dispozici v redakci portálu infoenergie.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskuze: Reportáž - severský uhelný důl
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 8.4.2010 15:23
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 7.11.2008